Exemple de oxizi nemetalici

Fluorul este un caz, deoarece se formează legături între oxigen și acest Element sub forma OF2, O2F2 și O4F2, însă datorită caracterului electronegativ accentuer al fluorului, aceste combinații nu sunt numiți oxizi ci fluoruri. Oxizii metalici Care reacţioneză şi cu APA şi cu acizii sunt considereaţi oxizi bazici, iar IEC Care reacţionează cu acizii dar nu reacţionează cu APA sunt consideraţi oxizi amfoteri. Sarurile, in Stare de agregare Solida, se prezinta ca retele ionice si in solutie apoasa sau in tpitura formeaza Ioni Care se misca Liber. Dacă metalul DIN Oxid are mai multe valenţe, atunci după numele acestuia se indică în paranteză şi valenţa acestuia, Cu CIFRE romane: Oxid + de + numele metalului + (valenţa metalului). După Modul în Care reacționează cu APA, oxizii sunt de Două tipuri: oxizi acizi și oxizi bazici. La restul SARURILOR, se copie radicalul, se verifica Valenta elementului si a sarii, si se scrie formule Dorita. Oxid cu propietati bazice si acide (amfoter): Oxid, Care reactioneaza cu un acide ca o Baza, si cu o baza ca un acide. Elemtele Care formeaza oxizi cu Valenta i se afla in Grupa 1-a a VII-a (principale) si Grupa I-a secundara. L`obtinere. Dupa Lewis: substanta, Care dispune de cel pitin o Pereche de electroni Liberi, care poate completa Deficitul de electroni al unui acid (donateur de perechi de electroni). Grupa I-a secundara: Oxid de Argint (Ag2O), Oxid de Aur (Au2O), Oxid de unununium (Uuu2O). Dupa Lewis: substanta, Care dispune de un déficit de electroni, pe care il poate completa cu o Pereche de electroni Liberi ai unei baze (acceptor de perechi de electroni). Grupa a III-a principala: Oxid de aluminiu (i), Oxid de galiu (Ga2O3), Oxid de indiu (In2O3), Oxid de taliu (Tl2O3).

In molecula unui Oxid, ambele Valente ALE oxigenului sunt ssatisfacute de celalalt ELEMENT, care poate fi, dupa imprejurari, Metal sau nemetal. Oxidul (grec. Ionul de oxigen O2–nu poate fi găsit în Stare liberă în natură, ci numai Sub formă de combinații cu cationii DIN săruri. Deoarece majoritatea nemetalelor au mai multe valenţe fantaisiste de oxigen, acestea pot genres mai mulţi oxizi. Formule Generală a oxizilor este E2On, unde n este valenţa elementului E. Molecula de Baza a unui acid este HIDRONIU, H3O +. Dupa Arrhenius: compus chimic, Care in solutie apoasa sau in topitura formeaza Ioni cu sarcina pozitiva si Ioni hidroxil cu sarcina negativa, Care se misca Liberi. DIN contra, proprietatile acide ALE oxizilor Devin mai puternice. Definitia:. Substanta amfotera: substanta Care, in solutie apoasa, poate functiona atat ca un acid (Fata de o baza), cat si ca o baza (Fata de un acid tare). Gruparea hidroxilică-OH este o grupare Care détermină caracterul Bazic puternic al unor alcali ca NaOH, acceptori de Sarcini Pozitive (Protoni).

In fiecare Grupa Principala, pentru o TREA de oxidare Data a atomilor, propietatile bazice ALE oxizilor cresc o data cu cresterea numarului de ordine al elemtelor, propietatile acide, DIN contra SCAD.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.